KALİTE BELGELERİMİZ

KALİTE BELGELERİMİZ

KALİTE BELGELERİMİZ

MAKRO YOL YAPI A.Ş. modern analiz cihazları ile donatılmış Araştırma ve Geliştirme laboratuarlarında, her ürünün uygunluğunu onaylamakta ve sürekli gelişim ilkesi ile ürün portföyünü sürekli olarak zenginleştirmektedir.

MAKRO YOL YAPI A.Ş. bütün faaliyetlerinde çevre, insan sağlığı, mal ve can güvenliğinin sağlanması için sürekli bir gelişme elde etmek amacıyla performansını yükseltmeyi ve Üçlü Sorumluluğun yol gösterici kurallarını uygulamayı kabul etmiştir. MAKRO YOL YAPI A.Ş. Kurulduğu Günden bu yana sisteminin gereklerini yerine getirerek, izlenebilirlik, kalite kontrol, ret ürün uygulaması gibi ürün kalitesini etkileyebilecek tüm faktörler kontrol altına alınmış ve kaliteli ürünler sunmayı hedef olarak belirlemiştir.

MAKRO YOL YAPI A.Ş., çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, atıklarını azaltmayı, bunun için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişmesini sağlamayı, iş ortaklarımız ve Firma Çalışanlarımız çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartlara uymaları için gerekli tedbirleri almayı kendisine ilke edinmiştir.

KALİTE BELGELERİMİZ